Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2700
Title: Thực trạng stress, lo âu, trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở sinh viên răng hàm mặt trường Đại học Y Hà Nội năm 2020 – 2021
Authors: Nguyễn, Việt Anh
Advisor: Võ, Trương Như Ngọc
Chu, Đình Tới
Keywords: Stress, lo âu, trầm cảm;sinh viên răng hàm mặt
Issue Date: 5/12/2021
Abstract: Sinh viên răng hàm mặt là nhóm đối tượng có nguy cơ cao gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần, trong đó stress, lo âu và trầm cảm là những vấn đề phổ biến nhất. Mục đích của nghiên cứu nhằm (1) mô tả thực trạng stress, lo âu, trầm cảm và (2) mô tả một số yếu tố liên quan đến stress, lo âu, trầm cảm ở sinh viên răng hàm mặt. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang. Kết quả: tỷ lệ stress, lo âu và trầm cảm ở SVRHM, trường ĐHYHN lần lượt là 66,84%, 54,04% và 19,84%; không có sự khác biệt về thực trạng stress, lo âu, trầm cảm giữa sinh viên nam và sinh viên nữ; sinh viên năm cuối có tỷ lệ stress và trầm cảm cao nhất. Thiếu tự tin vào bản thân và áp lực từ sự kỳ vọng của bố mẹ là hai yếu tố liên quan đến stress và lo âu; không có yếu tố nào có liên quan đến trầm cảm.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2700
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luận văn CK2 Nguyễn Việt Anh_K33_Stress lo âu và trầm cảm -Final 29.11.21.docx
  Restricted Access
548.49 kBMicrosoft Word XML
Luận văn CK2 Nguyễn Việt Anh_K33_Stress lo âu và trầm cảm -Final 29.11.21.pdf
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luận Văn Nguyễn Việt Anh CK2.pptx
  Restricted Access
1.65 MBMicrosoft Powerpoint XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.