Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Đánh ...   86

Tổng lượt truy cập theo tháng

tháng mười hai 2022 tháng một 2023 tháng hai 2023 tháng ba 2023 tháng tư 2023 tháng năm 2023 tháng sáu 2023
Đánh ...   2   1   2   10   4   5   0

Tải tập tin

Lượt truy cập
2020CKII0159.pdf   22

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam   72
Hoa Kỳ   11
Ai-len   3

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Ho Chi Minh City   33
Hanoi   13
Vũng Tàu   3
Ap Sai Gon   2
Buon Ma Thuot   2
Ca Mau   2
Nha Be   2
Thai Binh   2
Binh Long   1
Cam My   1