Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Nghiên ...   259

Tổng lượt truy cập theo tháng

tháng năm 2023 tháng sáu 2023 tháng bảy 2023 tháng tám 2023 tháng chín 2023 tháng mười 2023 tháng mười một 2023
Nghiên ...   14   16   17   24   32   49   32

Tải tập tin

Lượt truy cập
2020CKII0102.pdf   32

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam   240
Hoa Kỳ   13
Xin-ga-po   2
Ca-na-đa   1
Đức   1
Ai-len   1
Ru-ma-ni   1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi   110
Ho Chi Minh City   39
Haiphong   11
Da Nang   8
Nam Định   7
Vinh Yen   5
Bac Giang   4
Bac Ninh   3
Buon Ma Thuot   3
Thai Binh   3