Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/172
Title: Bệnh Học Viêm Và Các Bệnh Nhiễm Khuẩn
Authors: Lê Đình, Roanh
Issue Date: 2009
Publisher: NXB Y Học
Abstract: Viêm là phản ứng của mô và hệ vi tuần hoàn của nó đối với tác nhân xâm phạm. Đặc trưng của viêm là sinh ra các chất trung gian viêm, làm cho các chất dịch và bạch cầu thoát ra khỏi mạch đi vào các mô xung quanh. Thông thường, đó là sự cố gắng của vật chủ nhằm khu trú và loại bỏ các tế bào bị tổn thương do nhiều nguyên nhân như chuyển hóa, vật lạ, vi khuẩn hoặc kháng nguyên.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/172
Appears in Collections:Sách (Ebook)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1300_Benh Hoc Viem Va Cac Benh Nhiem Khuan.pdf
  Restricted Access
116.74 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.