Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/163
Title: Điều trị học Nội khoa – Tập 2 – ĐH Y Hà Nội
Issue Date: 2005
Publisher: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học
Abstract: Đây là giáo trình giảng dạy chính thức dành cho sinh viên Y6 của trường Đại học Y Hà Nội. Sách được biên soạn bởi các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm của các bộ môn Nội – Đại học Y Hà Nội. Sách còn là tài liệu tham khảo có giá trị dành cho sinh viên các trường khác. Tập 2 gồm có 4 phần: P1. Máu và các cơ quan tạo máu P2. Tim mạch P3. Nội tiết P4. Thận – Tiết niệu
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/163
Appears in Collections:Sách (Ebook)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1429_Dieu tri noi khoa Tap 2 Y Ha Noi NXB Y hoc(FILEminimizer).pdf
  Restricted Access
63.8 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.