Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/156
Nhan đề: Thực Tập Sinh Lý Học – Học Viện Quân Y
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Học Viện Quân Y, NXB QĐND
Tóm tắt: Chương trình thực tập sinh lý học nhằm mục đích minh họa những hiện tượng được mô tả khi giảng dạy lý thuyết, đồng thời luyện tác phong làm việc ở phòng thí nghiệm: tỉ mỉ, khéo léo, chuẩn xác khi tiến hành thực nghiệm trên người cũng như trên động vật; qua đó góp phần trang bị cho học viên phương pháp tư duy khoa học để nghiên cứu các hiện tượng sống. Cuốn sách cũng giúp học viên tiếp cận vói một số xét nghiệm thăm dò chức năng đang được sử dụng rộng rãi ở các bệnh viện, các phòng khám bệnh, các trung tâm y tế. Sách “Thực tập sinh lý học” được xuất bản lần này do tập thể, giảng viên của Bộ môn Sinh lý học – Học viện Quân y biên soạn được sửa chữa và bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam, cố gắng tiếp cận với những thông tin và kỹ thuật mới. Chúng tôi hy vọng cuốn sách là tài liệu học tập cho các đối tượng học viên đại học, cao đẳng, trung học y tế và là tài liệu tham khảo cho các đồng nghiệp. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng có thể còn có những thiếu sót. Tập thể tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và bạn đọc để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn.
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/156
Bộ sưu tập: Sách (Ebook)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1807_Thuc Tap Sinh Ly Hoc - HVQY.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
83.82 MBAdobe PDF Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.