Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/152
Title: Các Phẫu Thuật Thông Thường Tai Mũi Họng – Tập 1: Phần Tai
Issue Date: 2002
Abstract: Cuốn “Các phẫu thuật thông thường tai mũi họng” gồm 3 tập: Tập I: Các phẫu thuật tai, Tập II: Các phẫu thuật họng – thanh – thực quản, Tập III: Các phẫu thuật mũi xoang. Chủ yếu dùng cho giảng dạy chuyên khoa, nhằm đào tạo những bác sĩ chuyên khoa của ngành. Cuốn sách bao gồm những bài giảng về kỹ thuật và phẫu thuật mang tính chất cơ bản và kinh điển đối với những bệnh thông thường mà một người thầy thuốc chuyên khoa TMH thường gặp và có trách nhiệm giải quyết. Cuốn sách này còn có thể dùng cho các sinh viên y khoa đi thực tập bởi vì họ có thể tìm thấy ở đây những điểm cơ bản trong điều trị phẫu thuật các bệnh thông thường TMH. Cuốn sách này cũng giúp ích phần nào các thầy thuốc đa khoa để tham khảo trong sự phối hợp điều trị nội khoa với điều trị ngoại khoa trong một số bệnh TMH thường gặp. Cuốn sách này chú trọng nhiều về mặt kỹ thuật, không đi sâu nhắc lại giải phẫu học, không mô tả dụng cụ phương tiện phẫu thuật, không nói nhiều vào các chế độ tiền phẫu thuật và hậu phẫu chung cho ngoại khoa.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/152
Appears in Collections:Sách (Ebook)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1571_Cac Phau Thuat Thong Thuong Tai Mui Hong - Phan Tai.pdf
  Restricted Access
53.21 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.