Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1215
Nhan đề: Bảng phân loại bệnh tât ICD 10
Từ khoá: ICD10
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1215
Bộ sưu tập: Sách (Ebook)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ICD 10- Tap 1.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
Bảng phân loại thống kê Quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD 10)15.59 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn
ICD-10--tap-2.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
Bảng phân loại thống kê Quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD 10)1.59 MBAdobe PDFHình minh họa
 Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.