Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/113
Nhan đề: BERGEY’S MANUAL OF Systematic Bacteriology
Nhan đề khác: Volume Two The Proteobacteria Part B The Gammaproteobacteria
Năm xuất bản: 2005
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/113
Bộ sưu tập: Sách (Ebook)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bergey's Manual® of Systematic Bacteriology V2 PartB-172.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
52.83 MBAdobe PDF Đăng nhập để xem toàn văn


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.