Thông báo

Chào mừng quý vị đã đến với Kho dữ liệu số của Trường Đại học Y Hà Nội. Để tiếp cận toàn văn tài liệu cần phải đăng ký tài khoản: - Đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường có thể tự đăng ký bằng email nội bộ (***@hmu.edu.vn) hoặc (***@daihocyhanoi.edu.vn); Trong trường hợp cần hỗ trợ, vui long liên hệ email: support@hmu.edu.vn để được hỗ trợ