Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/95
Title: Hiểu biết để phòng và trị bệnh Tim Mạch
Authors: GS. TS. Nguyễn Khánh, Dư
Issue Date: 2012
Publisher: NXB Tổng Hợp TPHCM
Abstract: Giới thiệu Từ phát hiện sớm đến trị sớm các bệnh tim mạch đã được nhiều thầy thuốc nội ngoại khoa tim mạch quan tâm từ trên hai thế kỷ nay. Gần đây đã có nhiều công trình nghiên cứu, tài liệu, báo chí, phát thanh, truyền hình, hội thảo ở trong nước cũng như ở nước ngoài về chuyên đề các bệnh tim mạch nội ngoại khoa. Nhiều vấn đề mới đã qua nghiên cứu và áp dụng vào thực hành nội ngoại khoa tim mạch như mổ tim hở trong điều kiện tuần hoàn ngoài cơ thể kết hợp với hạ thể nhiệt nhân tạo ở nhiều mức độ khác nhau, can thiệp các bệnh tim mạch không xâm lấn, ghép tim giữa người cho (đã chết não) và người mắc bệnh tim nặng, ghép tim nhân tạo hoạt động song song với trái tim đã và đang bị hư hỏng nặng của người bệnh v.v..
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/95
Appears in Collections:Sách (Ebook)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1400_Hieu Biet de Phong Va Tri Benh Tim Mach (NXB Tong Hop 2012) - Nguyen Khanh Du, 216 Trang.pdf
  Restricted Access
37.89 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.