Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4641
Title: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CHỨC NĂNG HÔ HẤP Ở NGƯỜI BỆNH COVID KÉO DÀI ĐẾN KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM HÔ HẤP BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Authors: Lê, Thị Minh Nguyệt
Advisor: Phan, Thu Phương
Keywords: Covid-19 kéo dài;Sars CoV2;chức năng hô hấp
Issue Date: 2023
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu: 1. Mô tả triệu chứng, cận lâm sàng ở người bệnh COVID kéo dài đến khám tại phòng khám hô hấp bệnh viện Bạch Mai. 2. Nhận xét kết quả chức năng thông khí ở người bệnh COVID kéo dài và một số yếu tố liên quan. Thiết kế nghiên cứu: Hồi cứu, mô tả cắt ngang Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Phòng khám Hô hấp bệnh viện Bạch Mai Từ tháng 03 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023 Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân có triệu chứng COVID-19 kéo dài đến khám tại phòng khám hô hấp bệnh viện Bạch Mai từ tháng 03/2022- 06/2022 Kết quả và kết luận: Dựa trên kết quả nghiên cứu trên 167 bệnh nhân có triệu chứng COVID kéo dài đến khám tại phòng khám hô hấp bệnh viện Bạch Mai từ tháng 03/2022 đến tháng 06/2022 chúng tôi có nhứng kết luận sau: 1. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng ở người bệnh COVID kéo dài đến khám ngoại trú tại phòng khám hô hấp bệnh viện Bạch Mai - Triệu chứng COVID kéo dài hay gặp nhất là ho chiếm tỉ lệ 41,3%. Tiếp theo là triệu chứng khó thở và mệt mỏi chiếm tỉ lệ là 37,1% và 31,7%, đau ngực chiếm 18,6%. - Triệu chứng COVID kéo dài xảy ra ở rất nhiều hệ cơ quan trong cơ thể - Bất thường cận lâm sàng có thể liên quan đến COVID kéo dài là tăng CRP, tăng D-Dimer - Bất thường trên CLVT hay gặp có thể liên quan đến COVID kéo dài là dày tổ chức kẽ, dải xơ, dải xẹp, kính mờ, đông đặc, tổn thương phân bố ở 2 bên ưu thế ngoại vi và tập trung ở thùy dưới của phổi 2. Kết quả chức năng thông khí ở người bệnh COVID kéo dài và một số yếu tố liên quan. - Đa số kết quả chức năng hô hấp ở người bệnh COVID kéo dài đều bình thường - Có một tỉ lệ nhỏ bệnh nhân có bất thường chức năng hô hấp - Bất thường chức năng hô hấp thường gặp là rối loạn thông khí hạn chế Có mối tương quan giữa triệu chứng khó thở và bất thường chức năng hô hấp ở người bệnh có triệu chứng COVID kéo dài
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4641
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lê thị minh nguyệt.docx
  Restricted Access
1.29 MBMicrosoft Word XML
lethiminhnguyet.pdf
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.