Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4640
Title: Tình trạng dinh dưỡng và chế độ nuôi dưỡng của người bệnh Covid-19 mức độ nặng, nguy kịch tại Bệnh viện Điều trị Người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2021 – 2022
Authors: Le Duc, Dung
Advisor: Trinh Bao, Ngoc
Nguyen Thuy, Linh
Keywords: DINH DƯỠNG;COVID-19;SUY DINH DƯỠNG;SỤT CÂN;THỪA CÂN-BÉO PHÌ;NUÔI DƯỠNG
Issue Date: 14/12/2023
Abstract: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và can thiệp chế độ nuôi dưỡng là rất cần thiết trong việc điều trị người bệnh Covid-19, đặc biệt đối với người bệnh Covid-19 mức độ nặng và nguy kịch. Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu “Tình trạng dinh dưỡng và chế độ nuôi dưỡng của người bệnh Covid-19 mức độ nặng, nguy kịch tại Bệnh viện Điều trị Người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2021 – 2022” với 2 mục tiêu nghiên cứu là “Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh Covid-19 mức độ nặng, nguy kịch tại Bệnh viện Điều trị Người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2021 – 2022” và “Mô tả chế độ nuôi dưỡng trong 3 ngày sau nhập viện của người bệnh Covid-19 mức độ nặng, nguy kịch tại Bệnh viện Điều trị Người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2021 – 2022”. Thiết kế nghiên cứu là mô tả cắt ngang và chọn mẫu theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Nghiên cứu được thực hiện trên đối tượng người bệnh Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Điều trị Người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 20 tuổi trở lên được chẩn đoán Covid-19 mức độ nặng, nguy kịch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; Không có các khuyết tật như gù vẹo hay biến dạng cột sống và có thời gian nằm viện từ 7 ngày trở lên. Nghiên cứu thu được một số kết quả chính là: Nghiên cứu trên 101 người bệnh Covid-19 có độ tuổi trung bình là 73,18 ± 13,78 tuổi; Tỷ lệ nam, nữ lần lượt là: 47,52% và 52,48%. Tình trạng dinh dưỡng cụ thể theo chỉ số BMI có tỷ lệ suy dinh dưỡng là 11,88%, tỷ lệ thừa cân – béo phì là 36,63%; Theo tiêu chuẩn GLIM có tỷ lệ suy dinh dưỡng là 60,39%, trong đó 34,65% là suy dinh dưỡng mức độ vừa và 25,74% là suy dinh dưỡng mức độ nặng; Theo giá trị xét nghiệm Albumin có tỷ lệ suy dinh dưỡng là 91,09%; Theo giá trị xét nghiệm Prealbumin có tỷ lệ suy dinh dưỡng là72,83%. Đặc biệt có tới 83,17% người bệnh sụt cân sau quá trình nằm viện điều trị. Chế độ nuôi dưỡng trong 3 ngày sau nhập viện có kết quả là người bệnh được nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa hoàn toàn trong 3 ngày có tỷ lệ cao, trong đó lần lượt từ ngày thứ nhất là 81,19%, ngày thứ 2 là 81,19% và ngày thứ 3 là 71,29%. Người bệnh trong nghiên cứu cần được hỗ trợ trong ăn uống hoàn toàn với tỷ lệ trong 3 ngày lần lượt có ngày thứ nhất là 77,23%, ngày thứ 2 là 83,17%, ngày thứ 3 là 85,15%. Thành phần dinh dưỡng bao gồm các chất sinh năng lượng, vitamin và khoáng chất được tăng dần theo từng ngày nuôi dưỡng để đạt được nhu cầu khuyến nghị.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4640
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CHDD-2023_02200643.pdf
  Restricted Access
TOÀN VĂN1.49 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
CHDD-2023_02200643.docx
  Restricted Access
LUẬN VĂN FILE DOC BẢN FULL176.11 kBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.