Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4638
Title: Vai trò chẩn đoán vị trí đường dẫn truyền phụ của điện tâm đồ 15 chuyển đạo ở người bệnh mắc hội chứng Wolff-Parkinson-White
Authors: Nguyễn Xuân, Đường
Advisor: Phạm Trần, Linh
Đinh Huỳnh, Linh
Keywords: WPW;điện tâm đồ
Issue Date: 2023
Abstract: Mục tiêu: Đánh giá vai trò của chuyển đạo V3R, V4R, V5R trên điện tâm đồ bề mặt 15 chuyển đạo trong định khu vị trí đường dẫn truyền phụ trên người bệnh mắc hội chứng Wolff - Parkinson - White. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, đánh giá vai trò chẩn đoán vị trí đường dẫn truyền phụ của điện tâm đồ 15 chuyển đạo bề mặt có V3R, V4R, V5R ở người bệnh mắc hội chứng Wolff – Parkinson – White điển hình được thăm dò điện sinh lý tim tại Viện Tim mạch Việt Nam – Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đại học Y, Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E từ tháng 9/2022 đến tháng 9/2023 Kết quả: 43 bệnh nhân (21 nam, 22 nữ, tuổi trung bình 43.2±17.4) tham gia nghiên cứu được thăm dò điện sinh lý, 41 bệnh nhân được triệt đốt đường phụ thành công. Dự đoán vị trí đường phụ ở bên vòng van hai lá hay bên vòng van ba lá có tỷ lệ chính xác 88.4%. Độ đặc hiệu chẩn đoán vị trí đường phụ bên vòng van hai lá là 100%. Đối với đường phụ vùng vách, tỷ lệ chẩn đoán chính xác 95.3% với độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên lượng dương, giá trị tiên lượng âm lần lượt là 93.3%, 96.4%, 93.3%, 96.4%. Phân biệt vị trí đường phụ bên trái vách hay bên phải vách có giá trị cao với độ đặc hiệu lần lượt là 100% và 93.9%. Thời gian làm thủ thuật, thời gian chiếu tia X, thời gian triệt đốt và số lần triệt đốt được rút ngắn so với nhiều nghiên cứu trước đây. Kết luận: Điện tâm đồ 15 chuyển đạo bề mặt có V3R, V4R, V5R có hiệu quả trong xác định vị trí đường phụ ở người bệnh mắc hội chứng Wolff – Parkinson – White điển hình, giúp rút ngắn thời gian thủ thuật, thời gian chiếu tia X, thời gian triệt đốt và số lần triệt đốt.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4638
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUẬN VĂN Nguyễn Xuân Đường.pdf
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luận văn Nguyễn Xuân Đường.docx
  Restricted Access
12.84 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.