Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4636
Title: Giá trị của chuỗi xung T2 phân giải cao trong đánh giá giai đoạn tại chỗ của ung thư trực tràng
Authors: PHẠM, THỊ MẾN
Advisor: Lê, Văn Khảng
Vũ, Đăng Lưu
Keywords: Giai đoạn ung thư trực tràng; cộng hưởng từ 3 Tesla; chuỗi xung T2 phân giải cao.
Issue Date: 20/11/2023
Abstract: Ung thư trực tràng (UTTT) là một trong những bệnh ung thư phổ biến ở nước ta và các nước trên thế giới. Tại Việt Nam ung thư trực tràng đứng thứ 5 trong các nhóm ung thư về tỷ lệ mắc, đứng thứ 6 về tỷ lệ tử vong. Tỷ lệ sống them 5 năm là hơn 90% ở giai đoạn I, 70% đến 85% ở giai đoạn II, 25% đến 80% ở giai đoạn III nhưng chỉ còn dưới 10% nếu ở giai đoạn IV 1. Vì vậy, yếu tố quyết định đến kết quả điều trị là đánh giá giai đoạn bệnh chính xác. Cộng hưởng từ là một phương pháp phổ biến và không xâm lấn, cho phép đánh giá chính xác, chi tiết xâm lấn cấu trúc trên thành hay xung quanh trực tràng cũng như xác định tính chất các hạch vùng, từ đó lập kế hoạch điều trị tối ưu cho bệnh nhân, nhằm tăng tỷ lệ sống thêm, tiên lượng sự tái phát tại chỗ. Các nghiên cứu được công bố trong những năm gần đây về cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư trực tràng cùng với đồng thuận năm 2016 của hội chẩn đoán hình ảnh bụng và ống tiêu hóa Châu Âu (ESGAR) về vai trò của cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư trực tràng đều cho thấy vai trò và giá trị quan trọng của chuỗi xung T2 phân giải cao. Đã có một số công trình nghiên cứu ngoài nước về giá trị của chuỗi xung T2 phân giải cao trong đánh giá giai đoạn tại chỗ ung thư trực tràng nhưng hiện tại trong nước chưa có nghiên cứu nào về chuỗi xung này, chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá giá trị của chuỗi xung T2 phân giải cao trong đánh giá giai đoạn ung thư trực tràng tại chỗ khi đối chiếu với kết quả giải phẫu bệnh sau mổ.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4636
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHẠM THỊ MẾN CDHA.docx
  Restricted Access
8.84 MBMicrosoft Word XML
PHẠM THỊ MẾN CDHA.pdf
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.