Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4633
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của mức liều Mycophenolate đến tỉ lệ biến chứng nhiễm trùng ở người bệnh sau ghép thận
Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung
Advisor: Đỗ, Gia Tuyển
Nguyễn, Thế Cường
Keywords: MMF
Issue Date: 2023
Abstract: TÓM TẮT Mục tiêu: Khảo sát liều mycophenolate mofetil (MMF) thường dùng cho bệnh nhân ghép thận trong vòng 3 năm đầu sau ghép và tìm hiểu mối liên quan với biến chứng nhiễm trùng Đối tượng và phương pháp: Phương pháp nghiên cứu mô tả, hồi cứu 200 bệnh nhân sau ghép thận sử dụng phác đồ ức chế miễn dịch duy trì 3 thuốc gồm Prednisolone, Tacrolimus, MMF ở các thời điểm 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng sau ghép thận. Kết quả: Liều MMF có xu hướng giảm dần theo thời gian. Liều MMF ≥ 31.83 mg/kg/ngày trong 6 tháng đầu có khả năng gây nhiễm trùng với độ nhạy 57.5% và độ đặc hiệu 68.2%. Kết luận: Liều MMF trong 6 tháng đầu có mối liên quan với biến chứng nhiễm trùng. Từ khoá: Mycophenolate, nhiễm trùng, ghép thận.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4633
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Kim Dung - BSNT - Nội khoa - 2021-2024.pdf
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyễn Thị Kim Dung - BSNT - Nội khoa - 2021-2024.docx
  Restricted Access
468.4 kBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.