Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4441
Title: Kết quả điều trị bệnh vảy nến thông thường mức độ vừa và nặng bằng Vitamin A. Acid( acitretin)
Authors: Lê, Đức Vân
Advisor: Đặng, Văn Em
Keywords: Điều trị bệnh vảy nến thông thường mức độ vừa và nặng bằng Vitamin A Acid( Acitretin);Lê đức vân
Issue Date: 2023
Abstract: Tóm tắt: Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị bệnh VNTT mức độ vừa và nặng bằng uống actrtine. Đối tượng và phương pháp: 40 bệnh nhân VNTT mức độ vừa và nặng, 30 nam, 10 nữ, tuổi trung bình 59,23 ± 13,39 và PASI: 18,53 ± 3,83, mức độ vừa 26 bệnh nhân, mức độ nặng 14 bệnh nhân được điều trị nội trú tại Bệnh viên Da liễu Thanh Hóa từ 3 năm 2022 đến tháng 8 năm 2022. Liều dùng acitretine 25mg/ngày x 8 tuần. Đánh giá kết quả điều trị trên lâm sàng, tác dụng không mong muốn và sự hài lòng của người bệnh trước và sau điều trị. Kết quả: PASI giảm 78,58% (18,53 ± 3,83 giảm còn 3,97 ± 0,92). Trong đó, tốt 82,5%, khá 17,5%. Tác dụng không muốn: khô môi 87,5%, khô mắt 30%, khô da 20% và triglyceride, HDL-c, LDL-c tăng có ý nghĩa thống kê, đều với p<0,001. Kết luận: acitretine có hiệu quả điều trị bệnh VNTT mức độ vừa và nặng.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4441
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUANVAN CK2-VAN- DA LIỄU - IN SAU BẢO VỆ.doc
  Restricted Access
7.98 MBMicrosoft Word
LUANVAN CK2-VAN- DA LIỄU - IN SAU BẢO VỆ.pdf
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.