Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4440
Title: CĂN NGUYÊN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH NHIỄM KHUẨN SƠ SINH THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN NĂM 2022
Authors: NGUYỄN HỮU, SƠN
Advisor: NGUYỄN THỊ QUỲNH, NGA
Keywords: NHI- SƠ SINH;62 72 16 01
Issue Date: 2/8/2023
Publisher: Đại Học Y Hà Nội
Abstract: CĂN NGUYÊN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH NHIỄM KHUẨN SƠ SINH THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN NĂM 2022 Nguyễn Hữu Sơn 1 , Nguyễn Thị Quỳnh Nga2 1 Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 2Trường Đại học Y Hà Nội Mục tiêu: Xác định căn nguyên và kết quả điều một số bệnh nhiễm khuẩn sơ sinh thường gặp tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trong thời gian từ 1/2022-12/2022 trên 227 trẻ sơ sinh được chẩn đoán nhiễm khuẩn sơ sinh và có kết quả nuôi cấy dương tính tại khoa Hồi sức sơ sinh và khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Kết quả: Căn nguyên trẻ viêm phổi chiếm tỷ lệ cao nhất chiếm 52,8%, tiếp theo là nhiễm khuẩn huyết chiếm 47,6%, viêm da chiếm 10,1%, Có 1 trường hợp viêm màng não mũ chiếm 0,4%. Kết quả phân lập vi khuẩn căn nguyên gây bệnh viêm da cho thấy 100% do tụ cầu vàng; Kết quả phân lập vi khuẩn ở bệnh nhi nhiễm khuẩn huyết cho thấy tỷ lệ cao nhất là vi khuẩn Klebsiella pneumoniae chiếm 30,6%, sau đó là vi khuẩn Staphylococcus aureus chiếm 18,5%; Kết quả phân lập vi khuẩn ở bệnh nhi viêm phổi cho thấy cao nhất là vi khuẩn Klebsiella pneumoniae chiếm 42,9%. Tỷ lệ khỏi bệnh chiếm 80,2%; thời gian nằm viện trung bình là 28,6 ± 25,3 ngày. Kết luận: Kết quả phân lập vi khuẩn cho thấy có nhiều vi khuẩn gây bệnh, trong đó đa số là vi khuẩn Klebsiella pneumoniae ở bệnh viêm phổi và nhiễm khuẩn huyết, vi khuẩn tụ cầu vàng ở bệnh viêm da. Tỷ lệ tử vong chiếm khá cao. Từ khoá: Nhiễm khuẩn sơ sinh, cấy máu, viêm phổi.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4440
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV CKII = NGUYEN HUU SON_ NHI - SƠ SINH.pdf
  Restricted Access
2023CK2NGUYENHUUSON.PDF1.46 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LV CKII = NGUYEN HUU SON_ NHI - SƠ SINH.docx
  Restricted Access
2023CK2NGUYENHUUSON.DOCX379.39 kBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.