Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4355
Title: Sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ y tế tại bệnh viện Y Dược Cổ truyền Tuyên Quang năm 2021-2022
Other Titles: Luận văn "Sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ y tế tại bệnh viện Y Dược Cổ truyền Tuyên Quang năm 2021-2022"
Authors: Niên, Thị Thiện Mỹ
Advisor: Nguyễn, Hoàng Thanh
Keywords: Sự hài lòng của người bệnh;Dịch vụ y tế;Y học cổ truyền;Người bệnh nội trú
Issue Date: 2022
Abstract: Mục tiêu: (1) Mô tả sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ y tế (DVYT) tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Tuyên Quang năm 2021-2022. (2) Phân tích một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của NB nội trú về DVYT tại địa điểm nghiên cứu nói trên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 228 NB điều trị nội trú tại Bệnh viện (BV) Y Dược Cổ truyền Tuyên Quang từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022. Kết quả: Chỉ số hài lòng toàn diện của NB về DVYT tại BV là 87,28%. Với điểm hài lòng trung bình chung là 4,10/5,00. NB hài lòng nhất với thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế (NVYT) (93,4%); ít hài lòng nhất với khả năng tiếp cận (87,3%). Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê: tuổi, trình độ học vấn, hình thức đến khám và đánh giá của người bệnh về thu nhập có đủ chi tiêu hay không (95%CI không chứa giá trị 1)
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4355
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niên Thị Thiện Mỹ - Cao học.pdf
  Restricted Access
Bản PDF7.35 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Niên Thị Thiện Mỹ - Cao học.docx
  Restricted Access
43.14 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.