Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4354
Title: NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM CẤP VÀ TÁC DỤNG HẠ ACID URIC CỦA DỊCH CHIẾT TỪ CỦ RÁY DẠI (ALOCASIA ODORA K. KOCH) TRÊN THỰC NGHIỆM.
Authors: Trịnh Kiều, Anh
Advisor: Tạ Văn, Bình
Nguyễn Thị Thu, Hà
Keywords: chống viêm cấp;hạ acid uric;Alocasia odora K.Koch;ráy dại
Issue Date: 2022
Abstract: Ở Việt Nam, cây Ráy dại Alocasia odora K.Koch là một loại cây phổ biến và được sử dụng nhiều trong các bài thuốc dân gian. Với mục đích nghiên cứu về tác dụng và cơ chế của củ Ráy dại, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu này với hai mục tiêu: nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp; và nghiên cứu tác dụng hạ acid uric của dịch chiết từ củ ráy dại trên thực nghiệm. Kết quả thu được như sau: - Mô hình gây phù chân sau chuột: dịch chiết từ củ ráy dại Alocasia odora K.Koch ở cả hai liều là 2,4 g/kg/ngày (tương đương liều lâm sàng 15g/ngày) và liều 7,2 g/kg/ngày đều chưa có tác dụng làm giảm phù chân chuột trong mô hình gây viêm cấp bằng carrageenin (p > 0,05). - Mô hình gây viêm màng bụng: dịch chiết từ củ ráy dại Alocasia odora K.Koch ở liều 2,4 g/kg/ngày (tương đương liều lâm sàng 15g/ngày) có tác dụng chống viêm cấp khi làm giảm rõ rệt số lượng bạch cầu và hàm lượng protein trong dịch rỉ viêm (p < 0,05). - Dịch chiết từ củ ráy dại liều 500mg/kg cân nặng chuột nhắt trắng (tương đương liều lâm sàng 2,125g) làm giảm rõ rệt nồng độ acid uric trong máu với tỷ lệ 26,31% so với lô chứng bệnh, sự giảm này có ý nghĩa thống kê với p < 0,01. - Dịch chiết EtOAc của củ ráy dại, đặc biệt là hợp chất AO2 có tác dụng ức chế xanthin oxidase với IC50 lần lượt là 50,58 ± 3,57 µg/ml và 14,19 ± 1,5 µg/ml.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4354
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRỊNH KIỀU ANH - Cao học 29.docx
  Restricted Access
3.82 MBMicrosoft Word XML
TRỊNH KIỀU ANH - Cao học 29.pdf
  Restricted Access
4.13 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.