Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4352
Title: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐA YẾU TỐ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT THANH HÓA
Authors: Phạm Văn, Bằng
Advisor: Nguyễn, Khoa Diệu Vân
Keywords: ADA : American Diabetes Association (Hiệp hội ĐTĐ Hoa Kỳ) BMI : Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể) BN : Bệnh nhân BHYT : Bảo hiểm Y tế DPP-4 : Dipeptidyl Peptidase 4 ĐTĐ : Đái tháo đường GLP-1 : Glucagon Like Peptid 1 HA : Huyết áp IDF : International Diabetes Federation (Liên đoàn ĐTĐ quốc tế) NCEP ATP III : National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel (ATP) III HDL-C : Hight Density Lipoprotein – Cholesterol LDLD-C : Low Density Lipoprotein – Cholesterol THA : Tăng huyết áp ACCORD : Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes ADVANCE : Action in Diabetes and Vascular Disease-Preterax and Diamicron Controlled Evaluation UKPDS : United Kingdom Prospective Diabetes Study WHO : World Health Organization (Tổ chức y tế thế giới) WHR : Waist Hips Ratio (Tỷ số eo/hông;ADA : American Diabetes Association (Hiệp hội ĐTĐ Hoa Kỳ) BMI : Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể) BN : Bệnh nhân BHYT : Bảo hiểm Y tế DPP-4 : Dipeptidyl Peptidase 4 ĐTĐ : Đái tháo đường GLP-1 : Glucagon Like Peptid 1 HA : Huyết áp IDF : International Diabetes Federation (Liên đoàn ĐTĐ quốc tế) NCEP ATP III : National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel (ATP) III HDL-C : Hight Density Lipoprotein – Cholesterol LDLD-C : Low Density Lipoprotein – Cholesterol THA : Tăng huyết áp ACCORD : Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes ADVANCE : Action in Diabetes and Vascular Disease-Preterax and Diamicron Controlled Evaluation UKPDS : United Kingdom Prospective Diabetes Study WHO : World Health Organization (Tổ chức y tế thế giới) WHR : Waist Hips Ratio (Tỷ số eo/hông
Issue Date: 5/12/2022
Publisher: Trường Đại học Y Hà Nội
Abstract: DANH MỤC VIẾT TẮT ADA : American Diabetes Association (Hiệp hội ĐTĐ Hoa Kỳ) BMI : Body Mass Index (Chỉ số khối cơ thể) BN : Bệnh nhân BHYT : Bảo hiểm Y tế DPP-4 : Dipeptidyl Peptidase 4 ĐTĐ : Đái tháo đường GLP-1 : Glucagon Like Peptid 1 HA : Huyết áp IDF : International Diabetes Federation (Liên đoàn ĐTĐ quốc tế) NCEP ATP III : National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel (ATP) III HDL-C : Hight Density Lipoprotein – Cholesterol LDLD-C : Low Density Lipoprotein – Cholesterol THA : Tăng huyết áp ACCORD : Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes ADVANCE : Action in Diabetes and Vascular Disease-Preterax and Diamicron Controlled Evaluation UKPDS : United Kingdom Prospective Diabetes Study WHO : World Health Organization (Tổ chức y tế thế giới) WHR : Waist Hips Ratio (Tỷ số eo/h
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4352
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022CKIIPham Van Bang.docx
  Restricted Access
THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐA YẾU TỐ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT THANH HÓA Chuyên ngành: Nội khoa588.01 kBMicrosoft Word XML
2022CKIIPham Van Bang.pdf
  Restricted Access
THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐA YẾU TỐ Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT THANH HÓA Chuyên ngành: Nội khoa1.27 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.