Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4350
Title: Nghiên cứu tổng quan về vai trò của phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn trong điều trị viêm mũi dị ứng
Authors: Phạm, Đình Trung
Advisor: Quách, Thị Cần
Keywords: Chỉnh hình vách ngăn;Nghiên cứu tổng quan
Issue Date: 2022
Abstract: Mục tiêu: Mô tả và phân tích vai trò của phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn trong điều trị viêm mũi dị ứng. Phương pháp nghiên cứu:Tổng quan luận điểm các nghiên cứu tiến hành chỉnh hình vách ngăn ở bệnh nhân viêm mũi dị ứng trong cơ sở dữ liệu Pubmed và Google Scholar. Kết quả nghiên cứu: Có 9 nghiên cứu đủ tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ được đưa vào tổng quan.Nhiều thang điểm, bộ câu hỏi được dùng để đánh giá cải thiện triêu chứng và chất lượng cuộc sống sau phẫu thuật.Lâm sàng, các thang điểm đánh giá về triệu chứng và chất lượng cuộc sống nhìn chung đều cho thấy sự cải thiện tốt sau phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn ở bệnh nhân viêm mũi dị ứng. Bệnh nhân viêm mũi dị ứng ít cải thiện hơn sau phẫu thuật so với nhóm không có viêm mũi dị ứng. Kết Luận: Ở những bệnh nhân viêm mũi dị ứng có kèm theo dị hình vách ngăn thì vai trò của phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn không chỉ cải thiện đáng kể tình trạng ngạt mũi, mà còn có sự cải thiện đáng kể cả trong việc kiểm soát viêm mũi dị ứng.Cần tiếp tục điều trị nội khoa viêm mũi dị ứng sau phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn để đạt được kết quả hài lòng tối đa.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4350
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phạm Đình Trung- BSNT K45.doc
  Restricted Access
Chỉnh hình vách ngăn4.63 MBMicrosoft Word
Phạm Đình Trung- BSNT K45.pdf
  Restricted Access
Chỉnh hình vách ngăn1.79 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.