Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4092
Title: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, xquang và kết quả điều trị kết hợp xương gãy góc hàm dưới
Authors: VŨ THỊ, QUÝ
Advisor: ĐẶNG TRIỆU, HÙNG
ĐÀO VĂN, GIANG
Keywords: GÃY GÓC HÀM;KẾT HỢP XƯƠNG
Issue Date: 3/11/2022
Abstract: Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, x- quang của bệnh nhân gãy góc hàm dưới được phãu thuật kết hợp xương tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2021 – 2022. Nhận xét kết quả điều trị sau bảy ngày của nhóm bệnh nhân trên. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành trên những bệnh nhân chấn thương hàm mặt có gãy góc hàm XHD được khám và điều trị phẫu thuật kết hợp xương tại Khoa phẫu thuật hàm mặt tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Việt Đức. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đối tượng tiến cứu. Kết quả: Tỉ lệ gãy góc hàm ở bệnh nhân nam nữ là 4:1. Lứa tuổi hay gặp là 19 – 39 tuổi chiếm 58,67%. Nguyên nhân tai nạn giao thông chiếm tới 85,34%. Kiểu gãy phối hợp chiếm tới 84% trong đó gãy vùng cằm chiếm tới 33,34%. Các triệu chứng lâm sàng hay gặp trong gãy góc hàm là điểm đau chói (90,67%), khớp cắn sai (97,33%), há miệng hạn chế (93,33%), sưng đau vùng góc hàm (90,67%). Tỉ lệ bệnh nhân ở mức độ chạm răng tốt ( chạm 3 vùng ) chiếm 98,67%. Kết luận: Gãy góc hàm chủ yếu xảy ra ở nam giới , tuổi hay gặp là 19 – 39 tuổi. Nguyên nhân chấn thương chủ yếu là do tai nạn giao thông và phương tiện gây ra tai nạn phần lớn là xe máy , Gãy góc hàm thường là gãy phối hợp chủ yếu là gãy phối hợp với các đường gãy khác của XHD. Các triệu chứng lâm sàng hay gặp trong gãy góc hàm là điểm đau chói , khớp cắn sai , há miệng hạn chế, sưng đau vùng góc hàm. Tỉ lệ bệnh nhân ở mức độ chạm răng tốt chiếm đa số.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4092
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vũ Thị Quý LV - RHM 21.11.22 SAU BV.docx
  Restricted Access
GÃY GÓC XƯƠNG HÀM DƯỚI KHX NẸP VIS6.71 MBMicrosoft Word XML
LV - Vũ Thị Quý RHM SAU BV.pdf
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.