Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4091
Title: Tác dụng của phúc châm kết hợp vận động trị liệu trong phục hồi chức năng chi trên ở người bệnh liệt nửa người do nhồi máu não
Authors: Vũ Thị, Nguyệt
Advisor: Dương Trọng, Nghĩa
Nguyễn Quang, Ân
Keywords: Nhồi máu não;Phúc châm;Vận động trị liệu
Issue Date: 11/2022
Abstract: Mục tiêu: Đánh giá tác dụng của phúc châm kết hợp với vận động trị liệu trong phục hồi chức năng vận động chi trên ở bệnh nhân liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2021 - 2022. Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng có đối chứng, so sánh trước và sau điều trị. 60 bệnh nhân chia thành 2 nhóm: nhóm nghiên cứu điều trị bằng phúc châm kết hợp vận động trị liệu, nhóm chứng điều trị bằng vận động trị liệu. Kết quả: Sau 6 tuần điều trị, bệnh nhân nhóm nghiên cứu cải thiện vận động tay liệt theo thang điểm Fugl – Meyer, cải thiện chức năng khéo léo bàn tay liệt, cải thiện điểm Barthel tốt hơn nhóm chứng, có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết luận: Phúc châm kết hợp vận động trị liệu có tác dụng phục hồi chức năng chi trên ở bệnh nhân liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấp. Từ khóa: Nhồi máu não, phúc châm, vận động trị liệu.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4091
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vũ Thị Nguyệt Cao học YHCT K29.docx
  Restricted Access
858.78 kBMicrosoft Word XML
Luận văn Phúc châm 1411 - PDF.pdf
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.