Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4086
Title: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CÁC CHỈ ĐỊNH CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ
Authors: Trần Thị Phương THảo, Thảo
Advisor: Phạm Tuấn Cảnh, Cảnh
Keywords: ốc tai điện tử
Issue Date: 10/11/2022
Abstract: ĐVĐ: Cấy ốc tai điện tử (cấy điện cực ốc tai) phẫu thuật đặt một thiết bị có khả năng biến những âm thanh thành các tín hiệu điện thông qua các điện cực bên trong ốc tai từ đó các tín hiệu này được chuyển đến tế bào hạch xoắn và theo dây thần kinh thính giác trở về vỏ não. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là những bài báo tìm được trên các cơ sở dữ liệu y học, có liên quan đến mục tiêu nghiên cứu, được tìm kiếm, thu thập và chọn lọc dựa trên trình tự mô tả trong phương pháp nghiên cứu. Bằng cách tìm kiếm có hệ thống trên cơ sở dữ liệu của PubMed, google scholar, Jama, Thư viện điện tử trường ĐHYHN để xác định những bài báo gốc về chỉ định cấy ốc tai điện tử 1 bên, 2 bên bằng thuật ngữ Cochlear implant, Indication of cochlear implant.Kết quả , Kết luận - Kết quả cấy ốc tai điện tử trên bệnh nhân điếc bẩm sinh hai bên: Kết quả ngưỡng nghe chủ yếu đưa về trong giới hạn từ 20 - 42,25dB. - Kết quả cấy ốc tai điện tử với điếc 1 bên ở trẻ em Kết quả của các chỉ định này cũng mang lại sự cải thiện về định vị âm thanh giọng nói cho các bệnh nhân bị điếc qua các bài kiểm tra câu, từ, bài kiểm tra phụ âm nguyên - Kết quả cấy ốc tai điện tử với trẻ có hội chứng Pendred 94 - 99% điểm câu với 6 bệnh nhân trong đó 5 bệnh nhân được ghi danh vào trường chính thống còn lại các bệnh nhân khác ghi danh vào trường can thiệp sớm. - Kết quả cấy ốc tai điện tử ở người lớn Chỉ định cấy ở người lớn gồm có cấy ghép 1 bên ở người lớn từ nghiên cứu của các tác giả thể hiện ở bảng 3.12, cấy ghép 2 bên trong đó có cấy ghép đồng thời nghiên cứu của các tác giả tại bảng 3.13 a, cấy ghép tuần tự nghiên cứu của các tác giả tại bảng 3.13 b, cả 2 bên nghiên cứu tại bảng 3.13 c (tuần tự từng bên hoặc cả hai bên) hầu hết các kết quả của bệnh nhân được cải thiện chất lượng cuộc sống thay đổi bệnh nhân có thể giao tiếp thông qua các câu, từ bài kiểm tra thính giác trong tiếng ồn. - Kết quả cấy lại ốc tai điện tử. Các bệnh nhân cũng đã được xử trí và kết quả cũng khả quan và đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong tư vấn trước phẫu thuật đối với gia đình bệnh nhân chuẩn bị tâm lý đối đầu với việc phẫu thuật lại do hỏng thiết bị và các nguyên nhân khác và có thể cả vấn đề về tài chính khi phải mua máy mới với thời gian >10 năm. - Kết quả cấy ốc tai điện tử ở bệnh nhân có dị dạng ốc tai bệnh nhân đạt kết quả tốt với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Xuân Nam ngưỡng nghe của hai trường hợp sau 16 th về 25 db và 38,75 dB. Trần Lê Quang Minh 1 bệnh nhân sau 1 năm đi học mẫu giáo bình thường, 1 bệnh nhân có kết quả khá, Nghiên cứu của tác giả Deep có cải thiện tốt. Nghiên cứu của tác giả Taytor E 94 - 99% có kết quả tốt với điểm kiểm tra câu.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4086
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO CKII PDF.pdf
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO.docx
  Restricted Access
2.33 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.