Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4044
Title: Đau mạn tính và một số yếu tố liên quan trên người bệnh cao tuổi có loãng xương
Authors: Bùi Thị, Ngọc Anh
Advisor: Nguyễn, Trung Anh
Nguyễn, Ngọc Tâm
Keywords: Loãng xương, đau mãn tính, cao tuổi
Issue Date: 2022
Abstract: Mục tiêu: Mô tả tình trạng đau mạn tính trên người bệnh cao tuổi có loãng xương tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương và tìm hiểu một số yếu tố liên quan với đau mạn tính ở nhóm đối tượng trên. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 293 bệnh nhân có loãng xương ≥ 60 tuổi khám và điều trị tại bệnh viện Lão khoa Trung ương. Đối tượng được chẩn đoán loãng xương bằng phương pháp DEXA dựa theo tiêu chuẩn của WHO năm 2001. Kết quả: Tỉ lệ đau mạn tính trên bệnh nhân cao tuổi có loãng xương là 68,6%. Vị trí đau hay gặp nhất: lưng (96%), đùi (20,9%). Tính chất đau mạn tính thường là đau mỏi (85,6%). Điểm trung bình của đau mạn tính theo thang điểm VAS cao nhất tại lưng với 3,22 ± 2,74 điểm; các vị trí khác hầu hết là dưới 0,5 điểm. Các yếu tố liên quan tới đau mạn tính ở bệnh nhân loãng xương bao gồm: tuổi, mật độ xương tại cổ xương đùi, chỉ số IADL, nguy cơ ngã, rối loạn giấc ngủ (p<0,05). Kết luận: Cần thực hiện sàng lọc tình trạng đau mạn tính ở tất cả những bệnh nhân cao tuổi nói chung và bệnh nhân bị loãng xương nói riêng để phát hiện sớm và có các biện pháp can thiệp kịp thời giúp tăng hoạt động chức năng hàng ngày, giảm nguy cơ ngã và rối loạn giấc ngủ của người bệnh.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4044
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022THSbuithingocanh.docx
  Restricted Access
1.64 MBMicrosoft Word XML
2022THSbuithingocanh.pdf
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.