Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3696
Title: Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng chất kích thích khi quan hệ tình dục trong nhóm nam quan hệ đồng giới tại Hà Nội năm 2018 – 2019
Authors: Phạm Văn, Trường
Advisor: TS. Hoàng Thị Hải, Vân
TS. Bùi Thị Minh, Hảo
Keywords: MSM, Chemsex, LGBT, đồng giới nam, đồng tính nam
Issue Date: 22/6/2022
Abstract: 1.Tên đề tài: Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng chất kích thích khi quan hệ tình dục trong nhóm nam quan hệ đồng giới tại Hà Nội năm 2018 – 2019 2. Mục tiêu: - Mô tả thực trạng sử dụng chất kích thích khi quan hệ tình dục trong nhóm nam quan hệ đồng giới tại Hà Nội năm 2018 – 2019. - Phân tích một số yếu tố liên quan tới việc sử dụng chất kích thích khi quan hệ tình dục trong nhóm đối tượng nghiên cứu nói trên. 3. Đối tượng: Những nam có quan hệ tình dục với nam, hiện đang sống tại Hà Nội và đáp ứng các tiêu chuẩn của nghiên cứu HIM – HanoiI (vòng điều tra ban đầu) được thu nhận bằng hình thức tiếp cận Internet vào nghiên cứu. Tiêu chuẩn thu nhận: - Công dân Việt Nam - Giới tính khi sinh là nam - Từ 16 tuổi trở lên - Hiện đang sống Hà Nội trong thời gian ít nhất là 3 tháng và không có kế hoạch thay đổi nơi sống trong 2 năm tới - Có quan hệ tình dục đường miệng hoặc hậu môn với nam giới hoặc người chuyển giới nữ trong vòng 12 tháng qua - Đồng ý và ký thỏa thuận tham gia nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang lấy số liệu của vòng điều tra ban đầu của nghiên cứu thuần tập HIM – Hanoi 5. Kết quả chính: Tỷ lệ tham gia sử dụng chất kích thích khi quan hệ tình dục là 22,0%. Tỷ lệ sử dụng ATS để tăng khoái cảm tình dục là 6,8%. Tỷ lệ quan hệ tình dục tập thể có sử dụng chất kích thích là 6,1%. Nghiên cứu đã tìm ra một số yếu tố liên quan tới việc tham gia sử dụng chất kích thích khi quan hệ tình dục trong nhóm nam quan hệ đồng giới bao gồm: thời gian sinh sống tại hà nội, số lượng bạn tình trong 1 tháng qua, tình trạng nhiễm HIV, đã từng xét nghiệm HIV trước đây và việc sử dụng các ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm bạn tình trong 6 tháng qua.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3696
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CHYTCC2022 - 02200670.pdf
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
CHYTCC2022 - 02200670.docx
  Restricted Access
887.04 kBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.