Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3694
Title: PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU NĂM 2021 TẠI BA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠNG ĐẶC BIỆT
Authors: Nguyễn Ngọc, Linh
Advisor: PGS. TS. Nguyễn Ngọc, Quang
PGS. TS. Nguyễn Quỳnh, Hoa
Keywords: Quản lý Bệnh viện
Issue Date: 2022
Abstract: Phân tích kết quả trúng thầu thuốc tại ba bệnh viện hạng đặc biệt, Bệnh viện Bạch Mai (BVBM), Bệnh viện Trung Ương Huế (BVTWH), Bệnh viện Chợ Rẫy (BVCR) năm 2021 cho thấy, 508 khoản mục thuốc trúng thầu tương ứng tổng giá trị 383.565 triệu đồng. Thuốc biệt dược gốc (BDG) với số khoản mục và tổng giá trị trúng thầu chiếm 23,8% và 47,1%. Không có sự chênh lệch giá các thuốc BDG trúng thầu giữa ba bệnh viện, giá BDG và generic nhóm 1 cùng hoạt chất, nồng độ hàm lượng, dạng bào chế có sự chênh lệch ở nhiều mức độ khác nhau, cao nhất là 16,1 lần. Khi thay thế BDG bằng generic nhóm 1 có cùng hoạt chất, nồng độ hàm lượng, dạng bào chế có trúng thầu 1 trong 3 bệnh viện, giá trị chênh lệch ghi nhận là 35.706 triệu đồng tỷ lệ chênh lệch 65,1% (95%CI: 50,4% - 79,9%).
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3694
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220705. Luận văn.pdf
  Restricted Access
51.05 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
220705. Nguyễn Ngọc Linh.docx
  Restricted Access
840.61 kBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.