Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3644
Nhan đề: NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MƯỜNG LÁT
Tác giả: NGUYỄN HUY, VĂN
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Quốc, Tuấn
Từ khoá: DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BV : Bệnh viện BVPSTƯ : Bệnh viện Phụ sản Trung Ương BTC : Buồng tử cung βhCG : Beta Human Chorionic Gonadotropin CNTC : Chửa ngoài tử cung CTC : Cổ tử cung IUI : Bơm tinh trùng vào buồng tử cung IVF : Thụ tinh trong ống nghiệm MLT : Mổ lấy thai MTX : Methotrexate (Thuốc chống ung thư, kháng acid folic) PTNS : Phẫu thuật nội soi SMLT : Sẹo mổ lấy thai TC : Tử cung VTC : Vòi tử cung
Năm xuất bản: 12/12/2021
Tóm tắt: tài “Nghiên cứu điều trị chửa ngoài tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa từ tháng 09/2016 đến tháng 8/2021” với hai mục tiêu sau: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, các cận lâm sàng của bệnh nhân chửa ngoài tử cung được phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá trong thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2021. 2. Nhận xét kết quả điều trị các trường hợp này bằng phương pháp phẫu thuật nội soi.
Định danh: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3644
Bộ sưu tập: Luận văn chuyên khoa 2

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2021CKIInguyenhuyvan.docx
  Tập tin giới hạn truy cập
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file doc,docx2.76 MBMicrosoft Word XML
2021CKIInguyenhuyvan.pdf
  Tập tin giới hạn truy cập
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file PDF1.44 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
2021CKIInguyenhuyvan.pptx
  Tập tin giới hạn truy cập
Toàn Văn Luận án / luận Văn bằng file Powerpoint5.85 MBMicrosoft Powerpoint XML


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.