Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2445
Title: Luận Văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên nghành Điều dưỡng
Other Titles: Luận Văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên nghành Điều dưỡng
Authors: Phan Thị, May
Advisor: Phạm Như, Hùng
Keywords: Chất lượng cuộc sống, HeartQoL, can thiệp động mạch vành qua da;HeartQol, Percutaneous Coronary Intervention, Cardiovascular
Issue Date: 15/11/2021
Publisher: Đại Học Y Hà Nội
Abstract: Mục tiêu: So sánh sự thay đổi chất lượng cuộc sống ở người bệnh sau can thiệp động mạch vành qua da bằng thang điểm HeartQoL tại Bệnh Viện Tim Hà Nội. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của nhóm người bệnh này.. Đối tượng và phương pháp: mô tả tiến cứu theo dõi dọc 150 người bệnh can thiệp ĐMV qua da tại Bệnh Viện Tim Hà Nội từ 1/6/2020 đến 28/2/2021, sử dụng thang điểm HeartQoL để đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) tại các thời điểm nghiên cứu. Kết quả: Tuổi trung bình là 63.7 ± 10 tuổi. Tỉ lệ giới nam (66.7%). Điểm trung bình CLCS theo thang điểm HeartQoL tại các thời điểm sau can thiệp (từ 2.1 ± 0.4 đến 2.5 ± 0.3) cao hơn, có sự khác biệt so với trước can thiệp (1.9 ± 0.5) p<0.001. Điểm CLCS thuộc lĩnh vực thể chất (1.9 ± 0.4 đến 2.4 ± 0.4) p< 0.05, điểm thuộc lĩnh vực cảm xúc (2.7 ± 0.4 đến 2.8 ± 0.3) cao hơn lĩnh vực thể chất và cải thiện theo thời gian p<0.05. Còn đau ngực sau can thiệp ảnh hưởng đến chất lượng cuộc của người bệnh. Tình trạng suy tim khó thở theo NYHA có điểm CLCS thấp hơn bệnh nhân không có triệu chứng, nữ giới thấp hơn nam giới. Tuổi < 60 tuổi, bệnh nhân có trình độ học vấn cao có điểm CLCS cao hơn (p<0,05). Kết luận: CLCS của người bệnh tốt nhất sau sáu tháng can thiệp ĐMV qua da. Các yếu tố ảnh hưởng đến CLCS bao gồm: giới tính, trình độ học vấn, nhóm tuổi, còn tình trạng đau ngực và suy tim sau can thiệp.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2445
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUẬN VĂN PHAN THỊ MAY.docx
  Restricted Access
1.06 MBMicrosoft Word XML
LUẬN VĂN PHAN THỊ MAY.pdf
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
PHỤ LỤC 1. GIẤY ĐỒNG Ý THAM GIA NGHIÊN CỨU (1) (2).docx
  Restricted Access
17.48 kBMicrosoft Word XML
FINAL. PHỤ LỤC 2. BỘ CÔNG CỤ LẦN TỔNG QUÁT (1).docx
  Restricted Access
36.41 kBMicrosoft Word XML
FINAL.PHỤ LỤC 2.2.BỘ CÔNG CỤ PHỎNG VẤN 3TH (2).docx
  Restricted Access
26.06 kBMicrosoft Word XML
FINAL. PHỤ LỤC 2.3.BỘ CÔNG CỤ PHỎNG VẤN 6TH (1).docx
  Restricted Access
25.97 kBMicrosoft Word XML
FIANL. PHỤ LỤC 2.1 BỘ CÔNG CỤ PHỎNG VẤN 1 THÁNG (1).docx
  Restricted Access
25.27 kBMicrosoft Word XML
PHỤ LỤC 3. BỘ CÂU HỎI HeartQoL (gốc) (1).docx
  Restricted Access
472.93 kBMicrosoft Word XML
PHỤ LỤC 4. BỘ CÂU HỎI DỊCH SANG TIẾNG VIỆT (1).docx
  Restricted Access
21.53 kBMicrosoft Word XML
PHỤ LỤC 5. DỊCH TỪ VIỆT SANG ANH.docx
  Restricted Access
20.83 kBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.