Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/177
Title: Giáo Trình Vi Sinh Ký Sinh Trùng (THCN)
Authors: Nguyễn Thanh, Hà
Issue Date: 2016
Publisher: NXB Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội
Abstract: Giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng là một trong những giáo trình môn học chuyên môn trong chương trình giáo dục điều dưỡng đã được các thầy thuốc chuyên khoa tham gia biên soạn. Giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng được biên soạn bám sát mục tiêu, nội dung giáo dục của chương trình khung và chương trình giáo dục điều dưỡng do Bộ y tế ban hành. Giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng cập nhật những thông tin, kiến thức mới về lĩnh vực Vi sinh- Ký sinh và đổi mới phương pháp biên soạn, tạo tiền đề sư phạm để giáo viên và học sinh có thể áp dụng các phương pháp dạy- học tích cực. Cuốn giáo trình môn học gồm các bài học, mỗi bài học có 3 phần (mục tiêu học tập, những nội dung chính và phần tự lượng giá). Cuốn giáo trình môn học là tài liệu chính thức để sử dụng cho việc giảng dạy và học tập trong nhà trường.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/177
Appears in Collections:Sách (Ebook)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1832_THCN.Giao Trinh Mon Hoc Vi Sinh Ky Sinh Trung (NXB Ha Noi 2005) - Nguyen Thanh Ha, 96 Trang.doc
  Restricted Access
2.44 MBMicrosoft Word


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.