Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/161
Title: Dược Lý Học (Sách đào tạo CNĐD) – Bộ Y Tế
Issue Date: 2012
Publisher: NXB Giáo Dục
Abstract: Dược lý học là môn học cho sinh viên năm thứ 3 của các trường Đại học Y sau khi đã học các môn Y học cơ sở như Giải phẫu, Sinh lý, Sinh hoá, Vi sinh, Triệu chứng học. Đối với sinh viên khoa Điều dưỡng, sau khi tốt nghiệp do không trực tiếp tham gia điều trị, không kê đơn thuốc cho nên mục tiêu của Dược lý học là cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tác dụng, áp dụng lâm sàng, vể các tai biến khi dùng thuốc và trên cơ sở đó tư vấn được cho người dùng thuốc cách sử dụng thuốc an toàn uà hợp lý. Ngưòi học không cần có kiến thức quá sâu về cơ chế tác dụng và độc tính của thuốc. Lần đầu tiên viết một cuốn giáo khoa theo phuơng pháp giảng dạy mới, mặc dù đã có nhiều cố găng nhưng không thể tránh khỏi nhũng thiếu sót. Các tác giả rất mong nhận được những góp ý của các đồng nghiệp và bạn đọc và chân thành cám ơn mọi ý kiến quý báu để lần tái bản sau sách sẽ được hoàn thiện hơn.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/161
Appears in Collections:Sách (Ebook)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1714_Duoc Ly Hoc DD.pdf
  Restricted Access
75.67 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.