Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/160
Title: Sinh lý học – ĐH Y Hà Nội (tập 2)
Issue Date: 2005
Publisher: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học
Abstract: Sinh lý học là môn học cơ sở của y học, chuyên nghiên cứu về hoạt động chức năng của các tế bào, các cơ quan, hệ cơ quan trong mối liên hệ giữa chúng với nhau và giữa chúng với môi trường sống, đồng thời nghiên cứu về sự điều hóa chức năng để đảm bào cho cơ thể tồn tại, phát triển và thích ứng được với sự biến đổi của môi trường. Sách Sinh lý học do tập thể cán bộ bộ môn Sinh lý học – Trường Đại học Y Hà Nội biên soạn. Các tác giả là những cán bộ lâu năm của bộ môn, những người đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, đã giảng và biên soạn sách giáo khoa sinh lý học, đã tham gia làm công tác chẩn đoán tại các bệnh viện lớn trong cả nước và thường xuyên tiếp xúc với nghành sinh lý học nước ngoài. Mục lục: Tập 2 Chương 6: Quá trình tạo nước tiểu ở thận Chương 7: Sinh lý nội tiết Chương 8: Sinh lý sinh sản Chương 9: Sinh lý cơ Chương 10: Sinh lý hệ thần kinh Chương 11: Những chức năng cao cấp
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/160
Appears in Collections:Sách (Ebook)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1877_dHY.Sinh Ly Hoc Tap 2 (NXB Y Hoc 2005) - Trinh Binh Dy, 405 Trang.pdf
  Restricted Access
6.56 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.