Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/157
Title: Thực Tập Sinh Lý Học – Học Viện Quân Y
Issue Date: 2005
Publisher: Học Viện Quân Y, NXB QĐND
Abstract: Chương trình thực tập sinh lý học nhằm mục đích minh họa những hiện tượng được mô tả khi giảng dạy lý thuyết, đồng thời luyện tác phong làm việc ở phòng thí nghiệm: tỉ mỉ, khéo léo, chuẩn xác khi tiến hành thực nghiệm trên người cũng như trên động vật; qua đó góp phần trang bị cho học viên phương pháp tư duy khoa học để nghiên cứu các hiện tượng sống. Cuốn sách cũng giúp học viên tiếp cận vói một số xét nghiệm thăm dò chức năng đang được sử dụng rộng rãi ở các bệnh viện, các phòng khám bệnh, các trung tâm y tế. Sách “Thực tập sinh lý học” được xuất bản lần này do tập thể, giảng viên của Bộ môn Sinh lý học – Học viện Quân y biên soạn được sửa chữa và bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam, cố gắng tiếp cận với những thông tin và kỹ thuật mới. Chúng tôi hy vọng cuốn sách là tài liệu học tập cho các đối tượng học viên đại học, cao đẳng, trung học y tế và là tài liệu tham khảo cho các đồng nghiệp. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng có thể còn có những thiếu sót. Tập thể tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và bạn đọc để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/157
Appears in Collections:Sách (Ebook)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1807_Thuc Tap Sinh Ly Hoc - HVQY.pdf
  Restricted Access
83.82 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.