Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/149
Title: Kiến Thức Cơ Bản Tai Mũi Họng (Sách Dịch)
Issue Date: 2014
Publisher: ĐH Y Dược TPHCM, NXB Y Học
Abstract: Giới thiệu Kiến Thức Cơ Bản TAI MŨI HỌNG là một trong những quyển sách bán chạy nhất từ trước đến giờ nhằm giúp bạn đọc có thể xử trí hiệu quả các vấn đề thường gặp trong chuyên ngành này. Cuốn sách trình bày cách tiếp cận từ những triệu chứng thường gặp để giúp chúng ta đánh giá và xác định mức độ ưu tiên của bệnh, sau đó hướng dẫn những bước chẩn đoán và xử trí cơ bản trong quá trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, và giúp người đọc hiểu được khi nào cần hội chẩn bác sĩ chuyên khoa và lý do tại sao cần hội chẩn. Tập sách Kiến Thức Cơ Bản TAI MŨI HỌNG (ấn bản lần 6) là tài liệu sách tham khảo thiết thực cho các bác sĩ gia đình, bác sĩ trẻ cũng như các nhân viên y tế thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây thực sự là một tài liệu cơ bản dành cho sinh viên y khoa và nha khoa, sinh viên điều dưỡng, thính học, các nhà ngôn ngữ trị liệu, cũng như những nhân viên y tế có cơ hội tiếp xúc với bệnh nhân bị các triệu chứng Tai-Mũi-Họng, hoặc trước đó đã từng làm việc trong chuyên ngành Tai-Mũi-Họng.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/149
Appears in Collections:Sách (Ebook)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1573_Kien Thuc Co Ban Tai Mui Hong.pdf
  Restricted Access
56.14 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.