Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/147
Title: Khám Lâm Sàng Hệ Thần Kinh
Issue Date: 2006
Publisher: Học Viện Quân Y, NXB Y Học
Abstract: Giới thiệu Khám lâm sàng thần kinh là một thủ thuật nội khoa chính xác và thanh lịch, đòi hỏi người thầy thuốc phải luôn luôn rèn luyện thao tác để không ngừng nâng cao tay nghề, đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu góp phần phát hiện triệu chứng và chẩn đoán bệnh chính xác. “Khám lâm sàng hệ thần kinh” đã được xuất bản lần đầu (1982), tái bản có sửa chữa và bổ sung lần thứ nhất (2001). Tái bản lần thứ hai này (2005) có sửa chữa và bổ sung nhiều. Nguyện vọng của tác giả là cung cấp những kiến thức cơ bản nhất và cập nhật nhất vê khám lâm sàng hệ thần kinh cho bạn đọc, đặc biệt là những kinh nghiệm nhỏ của bản thân sau 43 năm chuyên ngành thần kinh học, tích luỹ kinh nghiệm khám lâm sàng, điều trị bệnh thần kinh kết hợp giảng dạy với lòng yêu nghề, say mê và gắn bó với chuyên ngành Thần kinh học. Hiện nay có nhiều phương pháp và kỹ thuật khám thần kinh nhưng phải sử dụng một cách có chọn lọc và không bao giờ được sử dụng các xét nghiệm cận lâm sàng thay cho việc khai thác bệnh sử và khám xét lâm sàng tỷ mỉ. Dù có những phương tiện cận lâm sàng hiện đại cũng cần kế hợp chặt chẽ với khám xét lâm sàng mới có chẩn đoán chính xác. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu của bạn đọc, song cũng không tránh khỏi thiếu sót, mong bạn đọc góp ý.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/147
Appears in Collections:Sách (Ebook)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1366_Kham Lam Sang He Than Kinh.pdf
  Restricted Access
89.56 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.