Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/986
Title: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢO QUẢN LẠNH TINH TRÙNG NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẠ NHIỆT SỬ DỤNG TỦ LẠNH ÂM SÂU
Authors: PHẠM, HỒNG MINH
Advisor: TS. BS. Đào, Thị Thúy Phượng
Issue Date: 2020
Publisher: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Abstract: Vô sinh đang là vấn đề ngày càng được quan tâm nghiên cứu do tính chất ảnh hưởng sâu rộng đến chất lượng cuộc sống của nhiều cặp vợ chồng trên toàn thế giới. Tỷ lệ vô sinh trên thế giới dao động trong khoảng 6 - 12% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Tại Việt Nam, tỷ lệ này ở mức 7,7%.1 Do đó, nhu cầu hỗ trợ sinh sản và cải tiến kỹ thuật hỗ trợ sinh sản luôn cấp thiết. Một trong các kỹ thuật thường được sử dụng trong hỗ trợ sinh sản là bảo quản lạnh (BQL) tinh trùng. Nguyên lý của kỹ thuật này là làm môi trường nước ở trong và ngoài tế bào biến đổi thành thể rắn, tức là làm ngừng chuyển động của các phân tử và các quá trình sinh học trong tế bào. Mục tiêu của bảo quản lạnh là sau khi rã đông, tế bào vẫn có thể trở lại hoạt động sống bình thường, không bị ảnh hưởng về cả cấu trúc và chức năng.2,3 Sau khi rã đông thì mật độ, độ di động, khả năng sống của tinh trùng đều giảm so với trước, các đứt gãy DNA cũng xuất hiện nhiều hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hỗ trợ sinh sản.4–6 Nhiều nghiên cứu được thực hiện để khảo sát các yếu tố ảnh hưởng lên chất lượng của tinh trùng sau bảo quản lạnh như: chất lượng tinh trùng trước bảo quản, lọc rửa tinh trùng trước bảo quản, loại môi trường, quy trình hạ nhiệt và quy trình rã đông, bảo quản thể tích lớn tinh trùng...7–10 Qua đó đưa ra được quy trình phù hợp, hiệu quả để mẫu tinh sau rã đông có khả năng thụ tinh, tạo phôi tốt và phát triển thành những em bé khỏe mạnh. Tại Việt Nam, kỹ thuật bảo quản lạnh tinh trùng đã được ứng dụng ở nhiều trung tâm và được nghiên cứu sôi nổi trên nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, làm cách nào để tăng tỷ lệ tinh trùng chất lượng tốt, đơn giản được các bước trong quá trình bảo quản lạnh vẫn là câu hỏi được đặt ra cho các nhà nghiên cứu. Vì lý do đó, chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu "Đánh giá kết quả bảo quản lạnh tinh trùng người bằng phương pháp hạ nhiệt sử dụng tủ lạnh âm sâu" với 2 mục tiêu: 1. Đánh giá chất lượng tinh trùng sau bảo quản lạnh sử dụng tủ lạnh âm sâu. 2. So sánh chất lượng tinh trùng sau bảo quản lạnh bằng 3 phương pháp hạ nhiệt độ sử dụng tủ lạnh âm sâu 1 bước, 2 bước và hơi nitơ lỏng.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/986
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21THS0068.pdf
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.