Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5178
Title: Đánh giá kết quả hoá xạ trị đồng thời phác đồ paclitaxel- carboplatin trong ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IIIB tại Bệnh viện K
Authors: Lê Thị, Yến
Advisor: GS. TS. Trần Văn Thuấn
Keywords: Ung thư - 62720149
Issue Date: 2019
Publisher: Lê Thị Yến
Abstract: Tóm tắt tiếng việt: Những kết luận mới của luận án: Ghi nhận hiệu quả điều trị liên quan có ý nghĩa đến phương pháp điều trị: nhóm điều trị đủ cả hai phương pháp hoá xạ trị đem lại thời gian sống thêm toàn bộ (STTB), sống thêm không tiến triển (STKTT) dài hơn có ý nghĩa thống kê khi so sánh với các nhóm điều trị không đủ liệu trình. Trong nhóm nhận điều trị không đủ liệu trình hoá hoặc xạ trị, nhóm nhận đủ liều xạ trị có thời gian sống thêm dài hơn có ý nghĩa khi so sánh với các nhóm còn lại.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5178
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TTLA LeThiYen.pdf
  Restricted Access
696.5 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TVLA LETHIYEN.pdf
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.