Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4736
Title: Nghiên cứu đặc điểm hình thái đầu mặt ở người Kinh 18-25 tuổi để ứng dụng trong Y học
Authors: Nguyễn Lê Hùng
Advisor: :PGS.TS. Tống Minh Sơn
PGS.TS. Nguyễn Văn Huy
Keywords: r
Issue Date: 2020
Abstract: Nghiên cứu này đã được thực hiện trên số lượng mẫu lớn của người dân tộc Kinh trưởng thành, là dân tộc chiếm đa số của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu góp phần đưa ra hằng số chỉ số nhân trắc của người dân tộc Kinh đại diện cho người Việt Nam. Kết quả cũng cho thấy các giá trị trung bình khác biệt với một số chủng tộc khác trên thế giới. Nghiên cứu sử dụng phần mềm VnCeph của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt phát triển có nhiều ưu điểm và có giá trị ứng dụng cao trong nghiên cứu cũng như trong thực hành lâm sàng. Giá trị các chỉ số nhân trắc đầu - mặt công bố trong nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao trong vực y học: chuyên nghành răng hàm mặt, ngoại khoa, phẫu thuật tạo hình hàm mặt, phẫu thuật thẩm mỹ đặc biệt là trong điều trị các bất thường, các bệnh lý, dị tật vùng đầu mặt. …và các chuyên nghành khác như sản xuất đồ bảo hộ lao động, an toàn giao thông, khoa học nhận dạng hình sự, khảo cổ học, hội họa, điêu khắc… của người Việt Nam.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4736
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVLA NGUYENLEHUNG.pdf
  Restricted Access
7 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TTLA NguyenLeHung.pdf
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.