Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4593
Title: Kết quả điều trị rám má bằng laser Picosecond Nd:YAG bước sóng 1064 nm kết hợp với bôi sản phẩm gồm 3 thành phần tranexamic acid, lactobionic acid, niacinamide
Authors: Nguyễn, Tiến Bảo
Advisor: Trần, Hậu Khang
Nguyễn, Thế Vỹ
Keywords: Rám má;Laser Picosecond;Tranexamic acid;Lactobionic acid;Niacinamide
Issue Date: 2023
Abstract: Điều trị rám má hiện nay có rất nhiều phương pháp, nhưng chưa có biện pháp điều trị nào được coi là giải pháp triệt để trong điều trị rám má. Vì vậy, nghiên cứu tiến hành với mục tiêu: đánh giá kết quả điều trị rám má bằng laser Picosecond Nd:YAG bước sóng 1064 nm kết hợp với bôi sản phẩm gồm 3 thành phần tranexamic acid, lactobionic acid, niacinamide. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, so sánh trước sau được thực hiện trên 33 bệnh nhân ≥ 18 tuổi, được chẩn đoán là rám má đến khám tại Bệnh viện Da liễu Hà Nội từ tháng 9/2022 – 9/2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy: toàn bộ bệnh nhân là giới nữ, tuổi trung bình là 43,3 ± 6,5, loại da chủ yếu là tuýp 4 (84,8%), thể lâm sàng rám thượng bì chiếm khoảng 50,0% và đa số là thể nhẹ chiếm 54,5%. Sau 8 lần chiếu laser tất cả các thể rám má đều cải thiện (chỉ số MASI giảm từ 7,7 xuống còn 3,5), trong đó thể rám thượng bì đáp ứng điều trị tốt nhất, cải thiện 62,3% (chỉ số MASI từ 5,1 xuống còn 1,8). Rám nhẹ và trung bình có kết quả điều trị tốt và rất tốt cao (88,9 và 75%), trong khi rám nặng và rất nặng có kết quả điều trị trung bình cao (66,7 và 100%). Chỉ số Brown Spots cải thiện rõ rệt sau khi điều trị so với trước điều trị có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Bệnh nhân không gặp bất cứ một tác dụng không mong muốn nào sau khi điều trị laser, các tác dụng phụ tạm thời khi sử dụng thuốc bôi là đỏ, khô da và châm chích. Kết luận: phác đồ sử dụng laser Picosecond Nd:YAG bước sóng 1064 nm kết hợp với bôi sản phẩm gồm 3 thành phần tranexamic acid, lactobionic acid, niacinamide bước đầu có những hiệu quả nhất định, cần tiếp tục có những nghiên cứu tiếp theo.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4593
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.