Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4443
Title: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VẢY NẾN THÔNG THƯỜNG MỨC ĐỘ VỪA BẰNG UVB DẢI HẸP TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THANH HÓA
Authors: Lê, Trường Sơn
Advisor: Nguyễn, Văn Thường
Keywords: Bệnh vảy nến;UVB dải hẹp
Issue Date: 14/7/2023
Abstract: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng so sánh trước và sau điều trị trên 61 người bệnh chẩn đoán vảy nến thể thông thường mức độ vừa tại Bệnh viện Da Liễu Thanh Hóa từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy Điểm PASI trung bình sau 8 lần chiếu giảm từ 17,10±3,09 xuống còn 11,37±3,38; sau 16 lần chiếu giảm còn 7,75±2,41; sau 25 lần chiếu giảm xuống còn 5,06±0,34. Phần lớn đối tượng có điểm PASI giảm ≥75% (65,6%). Số lần chiếu trung bình đạt PASI 75 là 18,77±6,18 lần. Tác dụng không mong muốn: 19,7% đối tượng có đỏ da độ I (thời gian xuất hiện là 1,50 ngày); ngứa 9,8% (thời gian xuất hiện 9 ngày); viêm bờ mi 3,3%. Điều trị bệnh vảy nến thông thường mức độ vừa bằng UVB dải hẹp có hiệu quả và ít gặp các tác dụng phụ.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4443
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV CK2- LeTruongSon -211111111111111.pdf
  Restricted Access
2.79 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LV CK2- LeTruongSon -2.docx
  Restricted Access
5.12 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.