Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4442
Title: Kết quả điều trị đau do Zona bằng tiêm Botulium Toxin tại chỗ
Other Titles: không
Authors: Đặng Trung, Sỹ
Advisor: Trần Hậu, Khang
Keywords: đau Zona;Bệnh viện Phong Da Liễu Trung Ương Quỳnh Lập.;tiêm tại chỗ Botulinum toxin;pain in zona;Injection of Botulinum Toxin;Quynh Lap National Leprosy Dermatology Hospital
Issue Date: 8/2023
Publisher: Trường đại học Y Hà Nội
Abstract: Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả giảm đau do zona bằng tiêm tại chỗ Botulinum toxin. Đối tượng và phương pháp: 34 bệnh nhân được chẩn đoán xác định đau do zona, được tiêm tại chỗ Botulinum toxin đến khám và điều trị tại Bệnh viện Phong da liễu Trung ương Quỳnh Lập từ tháng 02/2022 đến tháng 12/2022. Thử nghiệm lâm sàng tự so sánh trước sau. Kết quả: Tuổi trung bình 58,58±18,98, nữ giới chiếm 58,8%, thời gian mắc bệnh trung bình 20,15 ± 8,90 ngày. Triệu chứng lâm sàng: đau chói (100%), đau bỏng rát (50,0%), dị cảm (52,9%), tăng cảm giác (32,4%). Vị trí tổn thương thân mình chiếm 58,8%. Mức độ nặng 67,7%, điểm VAS trung bình 7,00±1,02. Kết quả điều trị giảm đau: Điểm VAS trung bình giảm theo thời gian điều trị, tại thời điểm 12 tuần điểm VAS giảm còn 2,26±1,76; có sự khác biệt trước điều trị và sau điều trị với p<0,05. Tỷ lệ cải thiện điểm VAS ≥ 50% tăng dần theo thời gian tại thời điểm sau điều trị 1 tuần (70,6%); sau điều trị 12 tuần tăng lên 85,3%. Kết luận: Tiêm tại chỗ Botulinum toxin có thể là một lựa chọn điều trị cho bệnh nhân đau do Zona.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4442
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV CK II = ĐẶNG TRUNG SỸ - DA LIEU.doc
  Restricted Access
6.35 MBMicrosoft Word
LV CK II = ĐẶNG TRUNG SỸ - DA LIEU.pdf
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.