Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4435
Title: Tỷ lệ mắc bệnh, một số yếu tố liên quan và kết quả điều trị Bệnh loét dạ dày tá tràng trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
Authors: Nguyễn Thuý, Dung
Advisor: Nguyễn Thị Việt, Hà
Keywords: loét dạ dày tá tràng;Trẻ em;H.Pylori;Yếu tố liên quan
Issue Date: 20/7/2023
Abstract: Viêm loét dạ dày tá tràng trẻ em có tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn so với người lớn nhưng có xu hướng ngày càng tăng lên. Có sự khác biệt về các yếu tố nguy cơ của loét dạ dày tá tràng ở trẻ em so với người lớn. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ mắc bệnh và một số yếu tố liên quan đến bệnh loét dạ dày tá tràng ở trẻ em. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang trên các trẻ 3-15 tuổi được chẩn đoán viêm, loét dạ dày tá tràng tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Kết quả: Tỷ lệ loét dạ dày tá tràng là 3,91%, trong đó chủ yếu là loét tá tràng (3,76%). Tỷ lệ loét ở trẻ trai và trẻ gái là 3/1. Tuổi trung bình là 11,6 ±2,8 tuổi. Các yếu tố liên quan đến tình trạng loét dạ dày tá tràng là tiền sử sử dụng corticoid, gia đình có người mắc loét dạ dày tá tràng và trẻ có bố mẹ anh chị em ruột sống chung nhiễm H. pylori. Kết luận: loét dạ dày tá tràng là bệnh lý thường gặp trong các bệnh lý tiêu hóa ở trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Cần lưu ý chẩn đoán loét dạ dày tá tràng ở trẻ em đau bụng tái diễn có các yếu tố nguy cơ như tiền sử có sử dụng corticoid, gia đình có người mắc loét dạ dày tá tràng và gia đình có bố mẹ anh chị em ruột sống chung bị nhiễm H. pylori.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4435
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2023CK2Nguyenthuydung.pdf
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
2023CK2Nguyenthuydung.docx
  Restricted Access
2.07 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.