Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4386
Title: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo sau kỹ thuật tất cả bên trong sử dụng gân cơ mác bên dài tự thân
Authors: Nguyễn Văn, Hưng
Advisor: Nguyễn Mạnh, Khánh
Keywords: Dây chằng chéo sau, DCCS, Gân mác dài, Kỹ thuật tất cả bện trong, All-inside
Issue Date: 30/5/2023
Publisher: Trường ĐH Y Hà Nội
Abstract: Tóm tắt: Mục tiêu: Đánh giá kết quả phục hồi chức năng khớp gối bằng thang điểm Lysholm ở bệnh nhân được PTNS tái tạo DCCS bằng phương pháp tất cả bên trong sử dụng gân cơ mác bên dài tự thân. Đối tượng nghiên cứu: 45 bệnh nhân đứt DCCS tại bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu, không đối chứng. Kết quả: Trước phẫu thuật, điểm Lysholm trung bình là 55,44 ± 8,35; 84,44%bệnh nhân đứt DCCS có chức năng vận động khớp gối ở mức độ kém. Điểm lysholm trung bình sau phẫu thuật cao hơn có ý nghĩa thống kê so với trước phẫu thuật (93,87 ± 5,07; 55,44 ± 8,35, ppair t-test < 0,05). Có sự cải thiện về chức năng vận động khớp gối sau phẫu thuật (Rất tốt: 62,22%, tốt 35,55%, trung bình: 2,22%). Tuổi, giới, tổn thương sụn kết hợp, đường kính mảnh ghép có ảnh hưởng đến chức năng vận động khớp gối sau phẫu thuật (p < 0,05). Kết luận: Tái tạo DCCS khớp gối bằng phương pháp tất cả bên trong sử dụng gân mác bên dài tự thân cho kết quả phục hồi chức năng khớp gối tốt và có liên quan với tuổi, giới, tổn thương sụn chêm, đường kính mảnh ghép. Từ khóa: Dây chằng chéo sau (DCCS); kĩ thuật tất cả bên trong, cơ mác bên dài
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4386
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2023CK2NguyenvanHung.pdf
  Restricted Access
3.26 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
2023CK2NguyenvanHung.docx
  Restricted Access
35.44 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.