Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4356
Title: Nhận xét đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính gan ghép từ người cho sống trong tháng đầu
Authors: Lê, Hữu Tý
Advisor: Đoàn, Văn Hoan
Lê, Duy Dũng
Keywords: Ghép gan;Cắt lớp vi tính;Biến chứng sau ghép gan
Issue Date: 12/2022
Abstract: Đề tài “Nhận xét đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính gan ghép từ người cho sống trong tháng đầu” với mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm ở bệnh nhân nhận gan từ người cho sống. 2. Nhận xét đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính gan ghép từ người cho sống trong tháng đầu.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4356
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.