Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4345
Title: Nhiễm Mycoplasma genitalium trên bệnh nhân đến khám và tư vấn về các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Bệnh viện Da liễu Trung ương
Authors: Trương Việt, Hoàng
Advisor: Lê Huyền, My
Keywords: Tỷ lệ nhiễm;Yếu tố liên quan;Mối liên quan;Mycoplasma genitalium
Issue Date: 2022
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát tỷ lệ nhiễm nhiễm Mycoplasma genitalium và mô tả đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan và mối liên quan tới nhiễm Mycoplasma genitalium trên bệnh nhân đến khám và tư vấn về các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 664 bệnh nhân đến khám và tư vấn về các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đồng ý làm xét nghiệm xác định đồng thời 11 tác nhân lây truyền qua đường tình dục. Kết quả: M. genitalium được phát hiện ở 6,5% (43/664) bệnh nhân (nam, 8,1%; nữ, 2,9%). Trong số bệnh nhân nhiễm MG, 10 (23,3%) trường hợp đồng nhiễm với các tác nhân khác. Cụ thể đồng nhiễm với UU/UP (16,3%), MH (7,0%), HPV 6/11 (7,0%), CT (4,7%) và TV (2,3%). Không có trường hợp nào đồng nhiễm với NG, HSV 1/2, HIV và Giang mai. Tỷ lệ mắc M. genitalium trong số bệnh nhân có triệu chứng là 12,7% (29/229). Biểu hiện lâm sàng của M. genitalium không điển hình, có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác. Các yếu tố liên quan khá tương đồng với các tác nhân lây truyền qua đường tình dục khác. Nam giới là yếu tố có liên quan đáng kể tới nhiễm M. genitalium (OR = 4,90 (1,92 - 12,50)) và biểu hiện triệu chứng lâm sàng cũng liên quan đáng kể tới nhiễm M. genitalium (OR = 6,22 (3,04 – 12,73)). Kết luận: M. genitalium là tác nhân lây truyền qua đường tình dục với tỷ lệ 6,5% (tương ứng 8,1% ở nam và 2,9 % ở nữ). Trong số bệnh nhân có triệu chứng, tỷ lệ mắc M. genitalium là 12,7% (29/229). Biểu hiện lâm sàng của bệnh dễ bị nhầm lần với các tác nhân khác lây truyền qua đường tình dục, không có triệu chứng lâm sàng đặc hiệu.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4345
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV-TRƯƠNG VIỆT HOÀNG.docx
  Restricted Access
1.68 MBMicrosoft Word XML
LV-TRƯƠNG VIỆT HOÀNG.pdf
  Restricted Access
4.57 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.