Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4343
Title: Tình hình sức khỏe và sử dụng ứng dụng OurHealth trong quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ Công ty Công nghệ cao Viettel
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc
Advisor: Phạm, Lê Tuấn
Hồ, Thị Kim Thanh
Keywords: Ứng dụng sức khỏe;Ourhealth;khám cấp cứu không cần thiết;Viettel
Issue Date: 12/2022
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mô tả thực trạng sử dụng ứng dụng Ourhealth trong quản lý và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên của Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021. Trong khoảng thời gian nghiên cứu 111 đối tượng tham gia có tổng 247 lần tương tác trên ứng dụng, chủ yếu thông qua hình thức gọi và nhắn tin trực tiếp với bác sĩ. Nhóm đối tượng có bệnh mạn tính có trung bình số lần tương tác trên ứng dụng cao hơn nhóm khỏe mạnh và nhóm có yếu tố nguy cơ. Có sự thay đổi đáng kể trong quyết định thay đổi kế hoạch khám bệnh sau khi có sự hỗ trợ của bác sĩ qua ứng dụng. Trước khi liên hệ bác sĩ, hơn một nửa số lần đối tượng dự định tự điều trị ngoại trú, còn lại dự định khám cấp cứu và khám tại khoa khám bệnh. Sau khi liên hệ bác sĩ, số lần dự định điều trị ngoại trú và khám tại khoa khám bệnh tăng, số lần dự định khám cấp cứu của các đối tượng nghiên cứu giảm. Sự thay đổi nhận thức, hành vi có ý nghĩa quan trọng trong việc thay đổi mô hình bệnh tật trong hệ thống y tế và đặc biệt trong thời gian dịch bệnh góp phần thay đổi phương thức tiếp cận người bệnh, tiếp cận từ xa là một xu thế tất yếu trong thời kì mới.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4343
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Ngọc - BSNT.docx
  Restricted Access
2.94 MBMicrosoft Word XML
Nguyễn Thị Ngọc - BSNT.pdf
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.