Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4225
Title: ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐA HÌNH ĐƠN rs2596542 VỚI MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN PROTEIN MICA/B TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM HỌNG
Authors: NGUYỄN, ĐÔNG
Advisor: NGUYỄN, VIỆT
Keywords: rs2596542;ung thư vòm họng thể không biệt hóa;Epstein-Barr virus
Issue Date: 11/2022
Abstract: MICA/B (Major histocompatibility complex class I chain-related A/B) là các kháng nguyên trên bề mặt của tế bào khối u, có vai trò kích hoạt hệ thống miễn dịch phát hiện và tiêu diệt các tế bào u. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định vai trò của đa hình đơn rs2596542 C > T trong điều hòa mức độ biểu hiện của MICA/B ở mô ung thư vòm họng. 58 mô ung thư vòm họng đã được lựa chọn tham gia vào nghiên cứu. Kiểu gen của rs2596542 được xác định bằng kĩ thuật realtime-PCR và mức độ biểu hiện protein MICA/B được thực hiện bằng phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch. Kết quả đã cho thấy sự biểu hiện của MICA/B trên các mô ung thư vòm họng thấp nhất khi mang kiểu gen CC (p = 0,038). Các khối u mang alen rs2596542T có mức độ biểu hiện MICA/B cao hơn có ý nghĩa so với những khối u mang alen rs2596542C (p = 0,04). Do đó, alen T và sự biểu hiện của protein MICA/B có tiềm năng trở thành dấu ấn sinh học cho phát triển liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư vòm họng
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4225
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUẬN VĂN.NGUYỄN TẤN ĐÔNG.CH29.docx
  Restricted Access
2.33 MBMicrosoft Word XML
LUẬN VĂN-NGUYỄN TẤN ĐÔNG.pdf
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.