Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4202
Title: Tổng quan hệ thống về hiệu quả của ôxy cao áp trong điều trị cho bệnh nhân xạ trị ung thư đầu mặt cổ.
Authors: Đỗ, Thị Thu Hiền
Advisor: Vũ, Mạnh Tuấn
Ngô, Văn Toàn
Keywords: Tổng quan;ôxy cao áp;ung thư đầu mặt cổ
Issue Date: 2022
Abstract: Bệnh nhân xạ trị ung thư đầu mặt cổ phải đối mặt với nhiều nguy cơ biến chứng ngắn hạn và dài hạn. Nghiên cứu tổng quan này thu thập dữ liệu từ nguồn thông tin mở nhằm tổng hợp hiệu quả của ôxy cao áp trong điều trị cho bệnh nhân xạ trị ung thư đầu mặt cổ, cũng như đánh giá chất lượng các nghiên cứu được phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Về chất lượng của các nghiên cứu về hiệu quả của ôxy cao áp trong điều trị cho bệnh nhân xạ trị ung thư đầu mặt cổ được đưa vào phân tích: Số lượng bài báo đủ tiêu chuẩn đưa vào tổng quan bao gồm 21 bài báo, trong đó phần lớn là các nghiên cứu thuần tập. Theo thang điểm Newcastle Ottawa và thang điểm Jadad cải tiến các nghiên cứu có chất lượng trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất. Các nghiên cứu có chất lượng thấp có tỷ lệ mất theo dõi cao hoặc không có quá trình che giấu phân bổ và làm mù. Đánh giá bằng Công cụ đánh giá chất lượng nghiên cứu giá trị chẩn đoán QUADAS-2 cho thấy các nghiên cứu có nguy cơ sai số cao trong mục “Nguy cơ sai số”. Về hiệu quả của ôxy cao áp trong điều trị cho bệnh nhân xạ trị ung thư đầu mặt cổ: Ôxy cao áp có hiệu quả trong việc tăng lưu lượng và giảm độ dính của nước bọt. Mức độ bằng chứng ở mức C – chưa thể khuyến cáo sử dụng. Hiệu quả giảm nguy cơ/tăng lành thương tổn thương hoại tử xương sau xạ trị và nâng cao chất lượng cuộc sống của ôxy cao áp vẫn còn chưa thống nhất. Mức độ bằng chứng về tác dụng của ôxy cao áp với hoại tử xương sau xạ trị ở mức B – có thể khuyến cáo sử dụng. Mức độ bằng chứng về tác dụng của ôxy cao áp trong nâng cao chất lượng cuộc sống ở mức C – chưa thể khuyến cáo sử dụng.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4202
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV -ĐỖ THỊ THU HIỀN - RHM29 sau bv.docx
  Restricted Access
2.44 MBMicrosoft Word XML
Đỗ Thị Thu Hiền - Cao học.pdf
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.