Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4191
Title: Tổng quan hệ thống hiệu quả một số phương pháp điều trị nang răng sừng hóa
Authors: Bùi, Tiến Đạt
Advisor: Lê, Ngọc Tuyến
Hoàng Thị, Hải Vân
Keywords: Nang răng sừng hóa;OKC
Issue Date: 30/11/2022
Abstract: Mục tiêu: Mô tả các thiết kế nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị nang răng sừng hóa từ các công trình đã công bố. Đánh giá hiệu quả phẫu thuật nang răng sừng hóa bằng phương pháp cắt nang mài xương và cắt nang nạo hóa học theo phương pháp tổng quan hệ thống. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tổng quan hệ thống và phân tích gộp dữ liệu tỉ lệ tái phát sau phẫu thuật nang răng sừng hóa từ các bài báo, luận văn, luận án trên trang cơ sở dữ liệu Pubmed, EBSCOhost Research Databases, ScienceDirect, thư viện trường Đại Học Y Hà Nội dạng tiếng Anh, tiếng Việt. Kết quả: Nghiên cứu được lấy từ 3 cơ sở dữ liệu chính (Pubmed, Science direct, Cochrane..) thu được tổng cộng 1257 nghiên cứu. Sau khi loại bỏ các nghiên cứu trùng lặp (338 nghiên cứu), chúng tôi đã sàng lọc được 869 nghiên cứu. Tiến hành đánh giá tiêu đề, tóm tắt nhằm loại bỏ 774 nghiên cứu không phù hợp. 95 nghiên cứu được xem xét toàn văn dựa trên các tiêu chí đưa vào. Tổng cộng 57 nghiên cứu không phù hợp bị loại bỏ, còn lại 38 bài báo đủ tiêu chuẩn đưa vào mục tiêu 1. 14 nghiên cứu đủ tiêu chuẩn có sử dung hai phương pháp điều trị cắt nang mài xương và cắt nang nạo hóa học được đưa vào để phân tích gộp với 446 tổn thương nang răng sừng hoá (PO: 89, CS: 357). Kết quả phân tích gộp cho thấy tỉ lệ tái phát gộp sau điều trị của phương pháp cắt nang mài xương là 17% (KTC 95%: 5,0-32,0), của phương pháp cắt nang nạo hoá học bằng dung dịch Carnoy sau điều trị nang răng sừng hoá là 8% (KTC 95%: 3,0-15,0). Kết luận: Phương pháp sử dụng dung dịch Carnoy giúp giảm tỉ lệ tái phát đáng kể sau phẫu thuật. Tỉ lệ biến chứng sau phẫu thuật có sử dụng dung dịch Carnoy thấp, an toàn với các cấu trúc giải phẫu lân cận nếu dùng đúng theo khuyến cáo, kể cả khi tiếp xúc trực tiếp với thần kinh. Cân nhắc việc mở thông nang trong trường hợp nang quá lớn có nguy cơ gãy xương bệnh lý trước khi tiến hành bóc tách nang và sử dụng dung dịch Carnoy.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4191
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bùi Tiến Đạt- BSNT .pdf
  Restricted Access
2.82 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Bùi Tiến Đạt- BSNT .docx
  Restricted Access
5.09 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.